Mensen kopen zonnepanelen vaak om uiteenlopende redenen. Er zijn echter twee redenen die er echt uitspringen namelijk: het financiële motief en daarnaast het milieubewuste motief. Maar welke reden men ook heeft voor de aanschaf van zonnepanelen zowel het milieu als de portemonnee van de eigenaar worden er zeker beter van. Natuurlijk is het zo dat hoe meer huishoudens zonnepanelen gebruiken hoe beter het is voor ons leefmilieu.

Doordat energie steeds duurder wordt hebben steeds meer mensen te lijden onder de hoge energienota’s. Deze worden steeds hoger terwijl de inkomsten van veel huishoudens juist niet stijgen of zelfs lager worden. Mensen die besluiten om nu zonnepanelen te kopen moeten wel een flinke investering doen maar dan hebben ze wel hun eigen energieleverancier. Deze energiebron is naast de aanschaf verder zo goed als gratis. De zon schijnt immers voor iedereen en kost niets.

Naast deze financiële reden om over te gaan tot de aankoop van zonnepanelen is er ook de milieureden. Door de aankoop van zonnepanelen wordt het milieu minder belast. Zonne-energie zorgt immers niet voor uitstoot van het schadelijke CO2-gas dat de lucht ernstig vervuilt en bijdraagt tot het versterken van het broeikaseffect. Zonnepanelen zorgen voor een schone energie zonder dat er fossiele brandstoffen voor moeten worden verbrand.

Bovendien zorgt de regering voor een zeer aantrekkelijke subsidies wanneer men besluit om over te stappen van de reguliere energieleverancier naar het gebruik van zonnepanelen. Hiernaast geeft ook de gemeente vaak nog een extra steuntje in de rug wanneer er zonnepanelen worden aangeschaft.