Warmterecuperatie betekent dat de warmte uit de lucht wordt gehaald die via een ventilatiesysteem een ruimte verlaat. Bij de conventionele ventilatiesystemen verlaat de warme lucht de ruimte via bijvoorbeeld een ventilatierooster of een afzuigsysteem. Wanneer de warmte chter gerecupereerd wordt dan bespaart dit behoorlijk wat energie en wordt het milieu minder belast doordat er ook minder CO2-gas wordt uitgestoten.

Warmterecuperatie is de laatste jaren steeds populairder geworden doordat men steeds bewuster wil omspringen met energie. Naast het gebruik van alternatieve energiebronnen en het aanbrengen van goede isolatie is warmterecuperatie een logische volgende stap. Immers wanneer een gebouw goed is geïsoleerd dan kan er weinig lucht meer in of uit. De luchtkwaliteit zal hierdoor verslechteren waardoor ook de leefomgeving zal verslechteren.

Mensen die milieubewust willen verwarmen maar ook een goed leefklimaat willen creëren zullen daarom naast alle aanpassingen die energiebesparend werken meestal ook overgaan tot een systeem dat de lucht zowel ververst als de warmte die daar nog in zit zal hergebruiken. Bij warmterecuperatie wordt de warme lucht, nadat deze is gezuiverd, teruggevoerd naar de ruimte waaruit deze is geventileerd. Door het terug voeren van de reeds verwarmde lucht hoeft men minder energie te gebruiken voor het verwarmen van de ruimte. De verwarmingsinstallatie hoeft minder energie te verbruiken. Soms wordt de warmte die afkomstig is uit de geventileerde lucht langs de vloeistof van de verwarmingsinstallatie gevoerd. Op die manier is de vloeistof al enigszins voorverwarmd wat leidt tot minder lange brandtijden van de verwarmingsinstallatie. Kortom warmterecuperatie spaart geld en het milieu.