Niet langer ondersteunde browser:
Het ziet ernaar uit dat wij uw browser niet meer ondersteunen. Hierdoor kunnen sommige features niet werken.
Verbouwers.be Uw startpunt voor alle klussen en verbouwingen
Verbouwers.be

Plaatsen / bouwen paardenstal: vergunning nodig?

Van plan om een paardenstal of -schuilhok te bouwen? 1 gouden raad: Ga steeds te rade bij jouw eigen gemeentedienst om na te gaan of je al dan niet een bouwvergunning nodig hebt. In dit artikel helpen we je alvast op weg met meer info over de geldende regels en vrijstellingen die gepaard gaan met het plaatsen en bouwen van paardenstallen.

Vraag vrijblijvend advies of een prijs op maat aan voor een paardenstal of schuilhok via het offerteformulier

bouw plaatsen paardenstal vergunning nodig

 

Vergunning paardenstal

Niet alleen bij stallenbouw, maar ook bij het optrekken van verhardingen, stapmolens, pistes, … Heb je een bouwvergunning en eventueel ook een milieuvergunning nodig. Ontbreekt 1 van de 2, dan kan je niet starten.

 

1. Bouwvergunning

Voor het aanvragen van een bouwvergunning ga je best te rade bij jouw eigen gemeentedienst. Afhankelijk van de locatie waarvoor de aanvraag indient, zal de gemeente de nodige adviezen moeten inwinnen bij de gepaste instanties.

Bijgebouwen, zoals paardenstallen, kunnen onder strikte voorwaarden ook vrijgesteld zijn van een stedenbouwkundige vergunning. De paardenstal moet dan aan volgende voorwaarden voldoen:

  • Maximale afmeting van 40m².
  • Maximale hoogte van 3,5m. (Hoogte van de schouw niet inbegrepen.)
  • Alles geldt binnen een zone van 30m rond de woning. (Straal gemeten vanaf de uiterste punten van de woning.)
  • De totale oppervlakte van alle bijgebouwen samen (zowel bestaande als nieuwe én zowel vergunde als van vergunning vrijgestelde bijgebouwen) mag maximum 40m² bedragen. Heb je dus al een bijgebouw van 20m², dan mag je er nog een bij bouwen met een oppervlakte van maximum 20m².

Let op: Onder woningen verstaat men zowel residentiële particuliere woningen als bedrijfswoningen of exploitantenwoningen bij een landbouwbedrijf. Zowel zone-eigen als zonevreemde woningen komen daarbij in aanmerking voor een vrijstelling. Een vrijstelling geldt natuurlijk enkel wanneer de plannen niet strijdig zijn met de regels van de gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen, algemene en bijzondere plannen van aanleg en andere regelgeving.

Wat met aangebouwde constructies aan het hoofdgebouw? Hier blijft de vergunningsplicht gelden. Tot een volume van 40m² en indien voldaan aan de voorwaarden, geldt een meldingsplicht ipv een vergunningsplicht.

 

2. Milieuvergunning

In het kader van het milieuvergunningendecreet heeft men een lijst opgemaakt met ‘hinderlijke activiteiten’ zoals het stallen van paarden. Wil je zo’n hinderlijke activiteit uitvoeren, dan moet je daarvoor een milieuvergunning aanvragen.

De milieuvergunning is daarbij afhankelijk van het aantal paarden dat je stalt, niet van het aantal paarden dat je hebt. Met andere woorden, het is pas vereist wanneer je een bepaald aantal paarden stalt. Het aantal is afhankelijk van de zone waarin je je bevindt. Weet dat een milieuvergunning enkel geldig is als ook de vereiste bouwvergunningen verkregen zijn (zie hierboven).

Op zoek naar meer info omtrent paardenstallen?
Lees meer over: Prijs paardenstal – Soorten paardenstallenGeschikte bodembedekking paardenstal

 

 

Vergunning schuilhok

Sinds eind 2016 heb je geen vergunning meer nodig voor het plaatsen van een schuilhok voor paarden. Het gaat daarbij om schuilhokken met een oppervlakte tot maximum 40m², per aaneengesloten groep van percelen in 1 eigendom. De schuilhokken moeten echter voorzien zijn van enkele eisen, zoals:

  • Houten wanden
  • Maximale hoogte van 3m
  • Minstens 1 volledig open zijde
  • Ze liggen niet in ruimtelijk kwetsbaar gebied, met uitzondering van parkgebied.

 

TIP: Vooraleer je vergunningen aanvraagt of aan de slag gaat met het plaatsen of bouwen van een paardenstal, schuilhok of eender welk ander type bijgebouw, ga je best te rade bij jouw eigen gemeentedienst. Daar zal je de nodige en juiste info krijgen die specifiek op jouw situatie van toepassing is.

 

 

Tip: Prijzen vergelijken


Een paardenstal bouwen is niet eenvoudig en vergt het nodige denkwerk. Laat je zeker bijstaan door een ervaren stalbouwer om er zeker van te zijn dat je paard niets te kort komt. Vergelijk verschillende prijsvoorstellen. Zo kies je het aanbod dat het best past bij jouw specifieke situatie en wensen. Vrijblijvend offertes op maat aanvragen kan via onderstaand offerteformulier.

 

Online offerte aanvragen

Via onderstaand formulier kan je makkelijk en snel online offertes aanvragen op maat van jouw project:

 

 

 

 

 

Lees ook
trekkerhutten
Trekkerhutten
stro bodembedekking paardenstal
De juiste bodembedekking voor een paardenstal
paardenhok
Paardenboxen
stallenbouw paard
Stallenbouw
paardenstal kopen of bouwen
Een paardenstal kopen of bouwen: Prijzen
tuinhuis fundering
Tuinhuis fundering
paardenstal bouwen
Paardenstal bouwen: Waarop letten?
soorten paardenstallen
Soorten paardenstallen
paardenstal
Paardenstallen
tuinhuis bouwen
Tuinhuis bouwen
luxe badkamer
Luxe badkamer
Groen tegen schutting
Groene schutting