Belastingvermindering

Wie investeringen doet om zijn dak te isoleren, kan een belastingvermindering genieten van 30% van het factuurbedrag. Het maximumbedrag bedraagt 3.050 euro per woning voor uitgaven die werden gedaan in het jaar 2015.

Belangrijke gegevens voor de belastingvermindering van dakisolatie:

In de eerste plaats moet je bij je aangifte een kopie van de factuur toevoegen, samen met een attest dat je aannemer je zal bezorgen. Er moet ook een betalingsbewijs worden voorgelegd.

Het is het moment van betaling dat belangrijk is! Ontvang je een factuur op 15 december 2015, maar betaal je deze pas op 2 januari 2016? Dan kan je het niet aangeven in de aangifte personenbelasting die slaat op het inkomstenjaar 2015.

Andere voorwaarden waaraan je moet voldoen:

Eerst en vooral moet de woning minimaal 5 jaar in gebruik zijn genomen (als een woning). De plaatsing van de dakisolatie moet ook gebeuren door een aannemer die op zijn beurt alle nodige gegevens op zijn factuur en bijhorend attest moet vermelden. In het kort betekend dit:

  • Het adres van de werken;
  • De verdeling van de kosten van dakisolatie enerzijds en andere uitgevoerde werken anderzijds;
  • Een verwijzing naar artikel 6311 van het KB/WIB 92 (Dit wordt als bijlage of afzonderlijk attest meegeleverd).
  • Ouderdom van de woning, en datum van aanvang van de werken.

Noot: De zesde staatshervorming draagt de bevoegdheid voor de belastingvermindering voor bepaalde uitgaven voor het verwerven of behouden van een woning over aan de gewesten. Het zijn zij die in de toekomst zullen bepalen welke fiscale voordelen aan die uitgaven verbonden zijn.

 

Premies van de netbeheerder

DakisolatieIn het jaar 2015 is het nog steeds mogelijk om premies te ontvangen van je netbeheerder voor de plaatsing van dakisolatie. Uw netbeheerder kies je niet zelf, deze wordt aangeduid per gemeente.

Dakisolatie is overigens niet het enige waarvoor je premies kan ontvangen. Ook voor de plaatsing van warmtepompen, zonneboilers, muurisolatie, … kan een premie verkregen worden.

Hoeveel bedraagt de premie?

  • Dakisolatie uitgevoerd door een aannemer: 6, 7 of 8 euro per m² (R-waarde minstens 3,5; 4,0 of 4,5 m²K/W);
  • Dakisolatie door jezelf uitgevoerd: 3, 3,5 of 4 euro per m² (R-waarde minstens 3,5; 4,0 of 4,5 m²K/W).

 

Premies van de Vlaamse Overheid

Naast de premies die door de netbeheerders worden gegeven, zijn er ook op Vlaams niveau nog enkele premies waarvan je kan genieten.

Vlaamse renovatiepremie.

De meeste mensen zullen hier ook recht op hebben na het bekijken van de voorwaarden. Zo mag het bruto inkomen niet meer bedragen dan 40.600 euro (alleenstaanden zonder personen ten laste), moet de woning minstens 25 jaar oud zijn en gelegen zijn in het Vlaams Gewest en moet de totale kostprijs van de werkzaamheden minimaal 10.000 euro bedragen exclusief BTW.

Vlaamse verbeteringspremie.

De Vlaamse verbeteringspremie kan worden aangevraagd door een huurder, verhuurder of eigenaar van een woning. Ook hier zijn er voorwaarden aan verbonden zoals een beperking van inkomen (maximaal 29.000 euro voor een samenwonend gezin zonder personen ten laste), moet de woning ook minstens 25 jaar oud zijn, en moet het totaal van de verbouwingswerken minsten 1.200 euro exclusief BTW bedragen.

Meer info over de premies van de Vlaamse Overheid kan je terugvinden op wonenvlaanderen.be

 

Verlaagd BTW-tarief

Voor nieuwbouwwoningen wordt een BTW-tarief toegepast van 21%. Woningen die 5 jaar of ouder zijn, genieten aan het tarief van 6%. Deze maatregel slaat ook op energiebesparende maatregelen zoals de plaatsing van zonnepanelen, zonneboilers, warmtepompen, het vervangen van je centraleverwarmingsketel en natuurlijk ook de plaatsing van dakisolatie.

Koop je de isolatiematerialen om zelf het dak te plaatsen? Dan zal je op deze materialen 21% BTW moeten betalen. De eindfactuur van een aannemer die het voor jou doet zal echter maar 6% zijn, waardoor je als particulier op het vlak van BTW wel een besparing kan realiseren.

 

FRGE-lening

Een FRGE-lening is bestemd voor mensen met een zeer laag inkomen. Deze renteloze lening kan enkel verkregen worden via het Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost (FRGE). De Vlaamse Regering heeft beslist om deze 2% op zich te nemen, waardoor jij kan genieten van een renteloze lening.

Let op: het moet gaan om mensen met een zeer laag inkomen, een invaliditeitsuitkering of een inkomensgarantie voor ouderen en voor mensen in schuldbemiddeling of in OCMW-begeleiding. Neem contact op met het plaatselijk OCMW-kantoor om na te gaan of je ook in aanmerking komt voor een FRGE-lening.

[av_icon_box position=’top’ boxed=” icon=’ue887′ font=’entypo-fontello’ title=’Premies? Ja, maar ook besparen op de factuur!’ link=’manually,http://offertenodig.be/prijs-offerte/dakisolatie-prijzen/’ linktarget=’_blank’ linkelement=’both’ font_color=’custom’ custom_title=’#666666′ custom_content=’#666666′ color=’custom’ custom_bg=’#ecf5ca’ custom_font=’#1e73be’ custom_border=’#a0ce4e’] Vraag vrijblijvend offertes aan zodat je op eenvoudige wijze prijzen en diensten kan vergelijken.
Grote verschillen tussen aannemers onderling zijn nu eenmaal wel mogelijk. Wie prijzen vergelijkt kan dus naast alle premies en subsidies ook nog eens een extra voordeel bekomen!
Alle offertes zijn gratis en vrijblijvend.

Gratis offertes dakisolatie aanvragen →

 

Online offerte aanvragen voor dakwerken

Via onderstaand formulier kan je makkelijk en snel online offertes aanvragen op maat van jouw project: